01/10/2020 11:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng ai than khóc nỉ non

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 23:41

 

Tiếng ai than khóc nỉ non,
Hay vợ chú lính trèo hòn Cù Mông?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tiếng ai than khóc nỉ non