18/01/2021 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc Trì
曲池

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 09/03/2010 23:28

 

Nguyên tác

日下繁香不自持,
月中流豔與誰期。
迎憂急鼓疏鐘斷,
分隔休燈滅燭時。
張蓋欲判江灩灩,
回頭更望柳絲絲。
從來此地黃昏散,
未信河梁是別離。

Phiên âm

Nhật hạ phồn hương bất tự trì,
Nguyệt trung lưu diễm dữ thuỳ kỳ.
Nghinh ưu cấp cổ sơ chung đoạn,
Phân cách hưu đăng diệt chúc thì.
Trương cái dục phan giang liễm liễm,
Hồi đầu cánh vọng liễu ty ty.
Tòng lai thử địa hoàng hôn tán,
Vị tín hà lương[1] thị biệt ly.

Dịch nghĩa

Hương thơm lúc nắng không tự giữ,
Trăng lên lan toả ra có hẹn với ai vậy?
Tiếng trống mau, tiếng chuông chậm ngưng thì buồn đến,
Đèn đuốc tắt là lúc chia tay.
Giương lọng định đi thì mặt hồ dậy sóng,
Quay đầu nhìn lại thấy tơ liễu phất phơ.
Từ xưa nơi hồ này vẫn tiễn biệt vào buổi chiều,
Ta không tin rằng cứ trên cầu sông mới là chỗ chia tay.

Bản dịch của Lê Thiên Thanh

Hương nồng khó giữ dưới mặt trời,
Vẻ đẹp cùng trăng ngày tháng trôi.
Đón nỗi u buồn khi trống giục,
Đèn tắt nến tàn lúc lìa đôi.
Giương dù toan đi, sông cuộn chảy,
Ngoảnh đầu trông lại, liễu bời bời.
Từ xưa đây chốn hoàng hôn biệt,
Lòng vẫn còn ngờ chưa chia phôi.
Khúc Trì là tên một cái hồ ở huyện Ninh Dương, tỉnh Sơn Đông.

Nguồn: Thơ Đường bình chú, Nguyễn Tuyết Hạnh, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2009
[1] Cầu sông, thường là nơi biệt ly. Thơ Lý Lăng: “Huề thủ thướng hà lương, Du tử mộ hà chi?” (Cầm tay bước lên cầu, Người du tử chiều này đi về đâu?)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Khúc Trì