03/02/2023 05:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đội gạo lên chùa

Tác giả: Mai Văn Thuỷ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi HN 8X vào 21/08/2020 09:45

 

Em đi đội gạo lên chùa
Áo khăn luống ngậm cả mùa cốm non
Tóc mây em vấn cho giòn
Để chân tôi vướng phải hòn đá xanh.

Lá rơi ao phủ chòng chành
Hay bùa em thả mà thành nhớ nhung
Mõ chuông chẳng hết thẹn thùng
Em đi bỏ lại một vùng heo may.

Tôi quỳ dưới Phật chắp tay
Cái duyên là chuyện nợ vay cửa thiền
Mượn lòng tôi trả bút nghiên
Nguyện xin đội gạo cúng chiền theo em.
Ninh Bình, 20/08/2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mai Văn Thuỷ » Đội gạo lên chùa