03/04/2023 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị Hà quy phàm

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 22:11

 

Phiên âm

Vạn cổ y hi Nhị thuỷ vi,
Trào bình phong chỉ bố phàm qui.
Bất thù ngọc luỹ khai thiên tạm,
Khước tác kim thành cố đế kỳ.
Nam quốc văn chương chưng đẩu bích,
Tây viên[1] thi tửu phún chân ky.
Phong lưu dư vận thanh bình tế,
Do kiến hoàng long bạch chú phi[2].

Bản dịch của Trần Huy Hân

Nhị Hà muôn thuở y nhiên,
Sóng im gió lặng quay thuyền về đây.
Ao trời luỹ ngọc như vầy,
Thành vàng ủng hộ xưa nay kinh kỳ.
Văn chương nước Việt sáng loè,
Châu phun thơ rượu vườn tê đậm đà.
Phong lưu gặp buổi thái hoà,
Rồng vàng còn thấy bay ra ban ngày.
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 2/2004
[1] Danh từ này trích trong câu thơ cổ: “Tây viên hãn mặc lâm”, ý nói nơi rừng văn nhiều sách vở.
[2] Câu này dùng điển lúc Lý Thái Tổ ngự thuyền đến Thăng Long trên sông Nhị, có rồng vàng hiện lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Nhị Hà quy phàm