23/05/2024 22:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng hoạ công Lê Trọng Cẩn
贈畫工黎仲瑾

Tác giả: Âu Dương Huyền - 歐陽玄

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2021 13:20

 

Nguyên tác

吾聞:
萇弘之忠裂金石,
精氣千年化為碧。
人生賴有方寸妙,
萬變神奇從此出。
又聞:
西方梵僧名法能,
能令兩眼碧色晶。

Phiên âm

Ngô văn:
Trường Hoằng[1] chi trung liệt kim thạch,
Tinh khí thiên niên hoá vi bích.
Nhân sinh lại hữu phương thốn diệu,
Vạn biến thần kỳ tòng thử xuất.
Hựu văn:
Tây phương Phạn tăng danh Pháp Năng,
Năng lệnh lưỡng nhãn bích sắc tinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nghe nói:
Trường Hoằng trung khiến vàng đá vỡ,
Ngọc bích thành, tinh ở ngàn năm.
Tâm ý khéo con người sẵn có,
Hoá thần kỳ cả những lỗi lầm.
Lại nghe:
Pháp Năng sư Phạn tây phương,
Khiến hai con mắt cũng thường biếc xanh.
Nguyên chú: “Hiệu Bích Sơn” 號碧山 (Lê Trọng Cẩn hiệu là Bích Sơn).

[1] Người thời Xuân Thu, khi chư hầu nội loạn, bị vu oan, đày vào đất Thục, mổ bụng chết. Dân cảm người trung trinh, lấy huyết bỏ vào hộp, ba năm sau huyết biến thành ngọc bích.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Âu Dương Huyền » Tặng hoạ công Lê Trọng Cẩn