02/12/2022 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Trái tim anh là mùa hè của em”
“I know I am but summer to your heart”

Tác giả: Edna St. Vincent Millay

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/11/2020 18:44

 

Nguyên tác

I know I am but summer to your heart,
And not the full four seasons of the year;
And you must welcome from another part
Such noble moods as are not mine, my dear.
No gracious weight of golden fruits to sell
Have I, nor any wise and wintry thing;
And I have loved you all too long and well
To carry still the high sweet breast of Spring.
Wherefore I say: O love, as summer goes,
I must be gone, steal forth with silent drums,
That you may hail anew the bird and rose
When I come back to you, as summer comes.
Else will you seek, at some not distant time,
Even your summer in another clime.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tim anh là khoảng trời hè
Bốn mùa không đủ vỗ về trong năm
Và anh phải đón thêm phần
Nên cao quý quá em cần, anh yêu.
Em không có đức hạnh nhiều
khôn ngoan, khô lạnh em đều cũng không
Yêu anh chung thuỷ một lòng
Cho anh đôi vú ngọt dòng nhựa xuân.
Khi tình theo hạ phai tàn
Em đi, lặng lẽ xa ngàn dặm xa
Anh mời chim mới cùng hoa
Khi em trở lại, cũng là hè sang
Anh tìm ra dấu thời gian
Mùa hè anh đã miên man với người.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edna St. Vincent Millay » “Trái tim anh là mùa hè của em”