28/10/2021 14:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gửi cô gái Huế

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:17

 

Thướt tha tà áo bay bay
Ríu ra ríu rít như bầy chim non
Đẹp sao cái tuổi trăng tròn
Thơ ngây cắp sách gót son đến trường.

Em là cô gái Sông Hương
Bóng em theo khắp nẻo đường tôi đi...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Gửi cô gái Huế