29/03/2023 23:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 2
昔年今日到崑崙其二

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2016 22:25

 

Nguyên tác

昔年今日到崑崙,
百折千磨氣尚存。
獨有庭園兒女戀,
青衣猶濕舊啼痕。

Phiên âm

Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn,
Bách triết thiên ma khí thượng tồn.
Độc hữu đình viên nhi nữ luyến,
Thanh y do thấp cựu đề ngôn (ngân).

Dịch nghĩa

Ngày này năm trước đến Côn Lôn,
Trăm bẻ nghìn mài, chí khí vẫn còn.
Riêng có nỗi lòng nhớ thương cha mẹ con cái,
Ngấn lệ năm trước còn ướt đẫm áo xanh.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Ngày này năm ngoái đến Côn Lôn
Ma chiết trăm chiều khí vẫn còn
Lựa có lòng lo cha mẹ nhớ
Áo xanh đẫm lệ tủi phần con
Nguồn: Phan Văn Các, “Khí phách và tâm hồn nhà chí sĩ Ngô Đức Kế qua những vần thơ chữ Hán”, Tạp chí Hán Nôm, số 5(90), 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn kỳ 2