21/06/2021 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến lại
見吏

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 04:29

 

Nguyên tác

一官歸去六年餘,
病臥猶然畏簡書。
叩戶卻聞來有吏,
迷途常恐出無車。
百年屈指今逾半,
十事論心九不如。
役役胡勞名利夢,
何妨長與醉鄉居。

Phiên âm

Nhất quan quy khứ lục niên dư,
Bệnh ngoạ do nhiên uý giản thư.
Khấu hộ khước văn lai hữu lại,
Mê đồ thường khủng xuất vô cư (xa).
Bách niên quật chỉ kim du bán,
Thập sự luân tâm cửu bất như.
Dịch dịch hồ lao danh lợi mộng,
Hà phương trường dữ tuý hương cư.

Dịch nghĩa

Cáo quan về nghĩ đã hơn sáu năm rồi,
Ốm nằm một nơi vẫn sợ có mệnh vua triệu ra.
Chợt nghe tiếng gõ cửa có kẻ lại đến,
Lầm đường thường sợ ra đi không có xe.
Cuộc trăm năm bấm đốt ngón tay, nay đã quá nửa,
Nghĩ lại thì trong mười việc, có chín việc không vừa ý.
Mơ mộng danh lợi làm chi cho vất vả,
Cứ ở mãi trong làng say, có hề chi!

Bản dịch của Lê Phụng

Cáo quan đã sáu năm rồi
Ốm đau vẫn sợ lệnh đòi chầu vua
Chợt đâu thấy có sai nha
Lại mừng vì dã lầm nhà qua đây
Đời người quá nửa xuân này
Mười điều cả chín đều sai ý mình
Gớm cho giấc mộng công danh
Làng say yên sống sao đành ra đi.
Rút từ Quế Sơn tam nguyên thi tập (A.3160).

Bài thơ ý nói tác giả đã cáo quan về 6 năm, nhìn thấy nha lại tới lo vua triệu ra làm quan, nhưng may là họ nhầm nhà mà tới.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn Nghệ, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Kiến lại