12/12/2019 15:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiến lại
見吏

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 04:29

 

Nguyên tác

一官歸去六年餘,
病臥猶然畏簡書。
叩戶卻聞來有吏,
迷途常恐出無車。
百年屈指今逾半,
十事人心九不如。
役役胡勞名利夢,
何妨長與醉鄉居。

Phiên âm

Nhất quan quy khứ lục niên dư,
Bệnh ngoạ do nhiên uý giản thư.
Khấu hộ khước văn lai hữu lại,
Mê đồ thường khủng xuất vô cư (xa).
Bách niên quật chỉ kim du bán,
Thập sự nhân tâm cửu bất như.
Dịch dịch hồ lao danh lợi mộng,
Hà phương trường dữ tuý hương cư.

Bản dịch (của Bản dịch của Lê Phụng)

Cáo quan đã sáu năm rồi
Ốm đau vẫn sợ lệnh đòi chầu vua
Chợt đâu thấy có sai nha
Lại mừng vì dã lầm nhà qua đây
Đời người quá nửa xuân này
Mười điều cả chín đều sai ý mình
Gớm cho giấc mộng công danh
Làng say yên sống sao đành ra đi.
Bài thơ ý nói tác giả đã cáo quan về 6 năm, nhìn thấy nha lại tới lo vua triệu ra làm quan, nhưng may là họ nhầm nhà mà tới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Kiến lại