03/12/2021 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Học Kinh Dịch

Tác giả: Khúc Hà Linh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 07/02/2015 17:57

 

Trong nắng lửa, nấp bóng đêm
Tận cùng giông bão dịu êm sắc trời
Rách đau vỏ nứt hạt rơi
Là màu xanh trả cho người nay mai
Mỏng manh chỉ tấm áo dài
Choàng lên cả một lâu đài nguy nga...
Nguồn: tác giả cung cấp

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khúc Hà Linh » Học Kinh Dịch