23/05/2024 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bích ngọc tiêu kỳ 08
碧玉簫其八

Tác giả: Quan Hán Khanh - 關漢卿

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 10/07/2005 02:30

 

Nguyên tác

紅袖輕揎,
玉筍挽秋千。
畫板高懸,
仙子墜雲軒。
額殘瞭翡翠鈿,
髻松瞭柳葉偏。
花徑邊,
笑捻春羅扇。
搧,
玉腕鳴黃金釧。

Phiên âm

Hồng tụ khinh tuyên,
Ngọc duẩn vãn thu thiên.
Hoạ bản cao huyền,
Tiên tử truỵ vân hiên.
Ngạch tàn liễu phí thuý điền,
Kết tùng liễu liễu diệp thiên.
Hoa kính biên,
Tiếu niệp xuân la phiến.
Phiến,
Ngọc oản minh hoàng kim xuyến.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quan Hán Khanh » Bích ngọc tiêu kỳ 08