01/07/2022 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thi dệt vải

Tác giả: Hoàng Cầm - Bùi Tằng Việt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/08/2007 22:19

 

Lòng Em phau phau
Tìm đâu mấu sợi
Một tấm trường giang
Đèn rọi võ vàng
Thoi chim khách đếm năm đi vút
Vải gột hồ hai má gột môi hoang

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Cầm » Thi dệt vải