03/08/2020 20:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Én bay thấp mưa ngập cầu ao

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 15:29

 

Én bay thấp mưa ngập cầu ao
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Én bay thấp mưa ngập cầu ao