22/05/2022 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 67
Sonnet 67

Tác giả: Edmund Spenser

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 13/10/2018 16:53

 

Nguyên tác

Like as a huntsman after weary chase,
Seeing the game from him escap’d away,
Sits down to rest him in some shady place,
With panting hounds beguiled of their prey:

So after long pursuit and vain assay,
When I all weary had the chase forsook,
The gentle deer return’d the self-same way,
Thinking to quench her thirst at the next brook.

There she beholding me with milder look,
Sought not to fly, but fearless still did bide:
Till I in hand her yet half trembling took,
And with her own goodwill her firmly tied.

Strange thing, me seem’d, to see a beast so wild,
So goodly won, with her own will beguil’d.

Bản dịch của Hà Bỉnh Trung

Như một gã đi săn mệt rũ
Thấy quanh mình muông thú lần bay
Lặng ngồi nghỉ dưới bóng cây
Cùng đàn chó mệt nằm ngây mất mồi

Lùng kiếm mãi một hồi khổ sở
Mệt mỏi, đành phải bỏ cuộc săn
Chợt đâu đường cũ bước lần
Nai tơ tìm nước lại gần suối bên

Thấy ta, mắt nai nhìn bỡ ngỡ
Vẫn đứng yên, chẳng sợ, chẳng kinh
Đến khi ta bắt, nai đành
Run run chịu để buộc mình như chơi

Lạ thay dã thú sợ người
Mà sao lại chịu phục đời như không
Nguồn: Anh hoa (thi ca Anh-Mỹ), Đỗ Hà xuất bản, 1965

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edmund Spenser » Sonnet 67