01/12/2022 22:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Đậu Mâu
贈竇牟

Tác giả: Dương Bằng - 楊憑

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/09/2016 22:10

 

Nguyên tác

直用天才眾卻瞋,
應欺李杜久為塵。
南荒不死中華老,
別玉翻同西國人。

Phiên âm

Trực dụng thiên tài chúng khước sân,
Ưng khi Lý Đỗ[1] cửu vi trần.
Nam hoang bất tử trung hoa lão,
Biệt ngọc phiên đồng tây quốc nhân.

Dịch nghĩa

Việc dùng thiên tài hiện nay làm công chúng cau mày tức giận,
Vì từ lâu đã coi nhẹ Lý Bạch và Đỗ Phủ như tro bụi.
Việc này không làm miền nam hoang sơ chết, mà làm cho tinh hoa miền trung nguyên già lão đi,
Phải làm như những nước ở phương tây, họ biết phân biệt ngọc với đá.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dùng thiên tài làm công chúng giận
Lý Đỗ đều ôm hận bụi tro
Nam hoang khoẻ, trung nguyên già
Người tây ngọc đá phân ra rõ ràng
Tiêu đề có bản chép Đậu Lạc Dương Mậu kiến giản thiên chương, ngẫu tặng tuyệt cú (Thấy bài văn của Đậu Mâu ở Lạc Dương, ngẫu hứng tặng lại bài tuyệt cú này).

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Tức Lý Bạch và Đỗ Phủ, hai thi hào được đời Đường phong là thi tiên, thi thánh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Bằng » Tặng Đậu Mâu