26/10/2021 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai có ngờ!

Tác giả: Khương Hữu Dụng

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2013 22:39

 

Em chết, ô em! Ai có ngờ!
Đau lòng anh lắm: sáu con thơ
Ba mươi mốt tuổi người răng rứa?
Đôi lứa trăm năm chuyện phỉnh phờ!
Giai ngẫu đã thành duyên tưởng tượng
Chiêm bao còn mọng[1] chút vu vơ!
Tương tư biết gởi vào đâu hỡi?
Vũ trụ mang mang hướng lạc bờ...
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004
[1] Mơ ước hão huyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Hữu Dụng » Ai có ngờ!