27/11/2020 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ảo ảnh sa mạc

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 23:41

 

Thành xây trên cát, lẽ nào ư!
Hãn mã hoài công Thành Cát Tư...
Sa mạc chỉ còn đây: ảo ảnh
Ngai vàng lật ngược giữa không hư!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Ảo ảnh sa mạc