01/06/2023 06:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bưu đình tàn hoa
郵亭殘花

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2014 08:30

 

Nguyên tác

雲暗山橫日欲斜,
郵亭下馬對殘花。
自從身逐西征府,
每到花時不在家。

Phiên âm

Vân ám sơn hoành nhật dục tà,
Bưu đình há mã đối tàn hoa.
Tự tòng thân trục tây chinh phủ,
Mỗi đáo hoa thì bất tại gia.

Dịch nghĩa

Mây xám vắt ngang núi, trời đã về chiều,
Tới bưu đình, xuống ngựa, tới xem đám hoa đã tàn.
Từ ngày theo đoàn quân đi chinh chiến miền tây,
Mỗi lần ghé xem hoa đều là lúc đang xa nhà.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trời về chiều, mây ngang đỉnh núi
Tới bưu đình liền tới xem hoa
Tây chinh từ độ tham gia
Xem hoa đều lúc xa nhà cô đơn
Trên các trục giao thông, người ta thường dựng các quán dịch để giúp hành khách có chỗ ăn uống và ngủ đêm nếu cần. Nhiều quán dịch lớn, còn trồng hoa viên cho đẹp thêm và còn nhận chuyển thư đi xa gọi là bưu đình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Bưu đình tàn hoa