08/02/2023 17:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tức sự kỳ 2
即事其二

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 22/08/2011 02:27

 

Nguyên tác

小徑填紅葉,
頹垣長綠苔。
報衙無吏到,
扣戶有僧來。

Phiên âm

Tiểu kính điền hồng diệp,
Đồi viên trưởng lục đài.
Báo nha vô lại đáo,
Khấu hộ hữu tăng lai.

Dịch nghĩa

con đường nhỏ lấp đầy lá đỏ nhạt
Bức tường hư nát mọc rêu xanh
Báo tin cho nha: không có thư lại đến
Gõ cửa: có sư tới

Bản dịch của Nguyễn Tài Cẩn

Đường mòn đầy lá đỏ
Tường đổ mọc rêu xanh
Đập cửa: có sư đến
Báo nha: lại vắng tanh
Nguồn: Ảnh hưởng Hán văn Lý - Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn, NXB Giáo dục, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Tức sự kỳ 2