24/03/2023 15:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tam Nghĩa tháp
題三義塔

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 03:40

 

Nguyên tác

三義塔者,中國上海閘北三義里遺鳩埋骨之塔也,在日本,穠人共建之。

奔霆飛熛殲人子,
敗井殘垣剩餓鳩。
偶值大心离火宅,
終遺高塔念瀛洲。
精禽夢覺仍銜石,
斗士誠堅共抗流。
度盡劫波兄弟在,
相逢一笑泯恩仇。

Phiên âm

Tam Nghĩa tháp giả, Trung Quốc Thượng Hải áp bắc, Tam Nghĩa lý di cưu mai cốt chi tháp dã, tại Nhật Bản, nùng nhân cộng kiến chi.

Bôn đình phi phiêu tiêm nhân tử,
Bại tỉnh tàn viên thặng ngã cưu.
Ngẫu trị đại tâm ly hoả trạch,
Chung di cao tháp niệm doanh châu.
Tinh cầm mộng giác nhưng hàm thạch,
Đấu sĩ thành kiên cộng kháng lưu.
Độ tận kiếp ba huynh đệ tại,
Tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu.

Bản dịch của Phan Văn Các

Tháp Tam Nghĩa là tháp chôn di cốt con chim câu ở Tam Nghĩa lí, Hạp Bắc, Thượng Hải, Trung Quốc. Ở Nhật Bản, nhà nông cũng góp sức xây dựng tháp.

Đạn bom lửa thép bao người chết
thoi thóp đói mềm một chú câu
May gặp lòng nhân, rời hoả ngục
Được xây ngọn tháp, nhớ Doanh Châu
Chim thiêng tỉnh mộng còn đem đá
Chiến sĩ kiên gan sát cánh nhau
Qua khỏi kiếp ba, huynh đệ mất
Gặp nhau cười nụ hết oan cừu
1933

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Đề Tam Nghĩa tháp