05/03/2021 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Âm dịch đình dạ túc
湘陰驛亭夜宿

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2020 14:33

 

Nguyên tác

不知何處是高唐,
自古京湖道楚疆。
路信陽來煙漠漠,
湖疑山浸水茫茫。
榴花雨霽星還曙,
柏葉杯浮夜未央。
遊覲未遑窮訪景,
故燒高燭寫風光。

Phiên âm

Bất tri hà xứ thị Cao Đường[1],
Tự cổ Kinh Hồ đạo Sở cương.
Lộ tín Dương lai yên mạc mạc,
Hồ Nghi sơn tẩm thuỷ mang mang.
Lựu hoa vũ tễ tinh hoàn thự,
Bách diệp bôi phù dạ vị ương.
Du cận vị hoàng cùng phỏng cảnh,
Cố thiêu cao chúc tả phong quang.

Dịch nghĩa

Chẳng biết nơi nao là chốn Cao Đường,
Từ xưa vẫn gọi Kinh Hồ là biên cương đất Sở.
Mây khói mịt mù, đường từ Tín Dương tới,
Mặt nước mênh mang, hồ Nghi Sơn đổ về.
Sao lại sáng, sau trận mưa hoa lựu,
Đêm chưa tàn, rượu lá bách còn đầy.
Chưa rỗi để rong chơi, thăm hết quang cảnh,
Đành khêu cao ngọn nến tả lại cảnh này.
Huyện Tương Âm thuộc tỉnh Hồ Nam.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[1] Tên một đài quán nước Sở, trong chằm Vân Mộng. Tổng Ngọc có bài Cao Đường phú mô tà việc vua nước Sở đi chơi quán Cao Đường gặp thần nữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Tương Âm dịch đình dạ túc