17/01/2021 06:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời gian bị vây trong khói lửa

Tác giả: Dahlia Ravikovitch - דליה רביקוביץ'

Nước: Israel
Đăng bởi hongha83 vào 01/07/2008 19:05

 

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Nếu tôi lại thành em bé gái
Móng tay đen lam lũ nhọc nhằn
Xây trong cát hầm sâu sâu mãi
Mắt nhìn thấy vạch đỏ lăn tăn
Hạt cườm bạc mắt ai sáng chói
Tôi đã thành cô bé nết na
Đi một đêm vòng quanh thế giới
Đến tận nước Trung Hoa
Đến tận Madagasca
Như em làm vỡ tung đĩa bát
Do quá yêu
Do quá yêu
Do quá yêu
Nguồn: Thơ Ixraen đương đại, NXB Văn học, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dahlia Ravikovitch » Thời gian bị vây trong khói lửa