07/12/2021 20:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba chàng thông minh
Три мудреца

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2018 20:36

 

Nguyên tác

Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее
Старый таз,
Длиннее
Был бы мой рассказ.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Ba chàng thông minh
trên chiếc nồi bằng đất
Vượt đại dương trong giờ mưa gió nhất
Nhưng giá mà nồi đất kia
Chắc và dày
Thì chuyện của tôi
Không dừng ở đây
Nguồn: Góc trời tuổi thơ (Tập thơ viết cho thiếu nhi của nhiều tác giả thế giới), Thái Bá Tân dịch, NXB Lao động, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Ba chàng thông minh