26/10/2021 00:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 4 - Thượng bình điền
皇甫岳雲溪題其四-上平田

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 15/05/2021 01:31

 

Nguyên tác

朝耕上平田,
暮耕上平田。
借問問津者,
寧知沮溺賢。

Phiên âm

Triêu canh thượng bình điền,
Mộ canh thượng bình điền.
Tá vấn vấn tân giả,
Ninh tri tự nịch hiền.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Sáng cầy trên ruộng bằng
Chiều cầy trên ruộng bằng
Thử hỏi người trên bãi
Người hiền mãi chìm chăng?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Hoàng Phủ Nhạc Vân Khê tạp đề kỳ 4 - Thượng bình điền