22/05/2024 12:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sinh tra tử
生查子

Tác giả: Chu Thục Chân - 朱淑真

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 07/08/2008 07:53

 

Nguyên tác

寒食不多時,
幾日東風惡。
無緒倦尋芳,
閑卻秋千索。

玉減翠裙交,
病怯羅衣薄。
不忍卷帘看,
寂寞梨花落。

Phiên âm

Hàn thực bất đa thì,
Kỷ nhật đông phong ác.
Vô tự quyện tầm phương,
Nhàn khước thu thiên tác.

Ngọc giảm thuý quần giao,
Bệnh khiếp la y bạc.
Bất nhẫn quyển liêm khan,
Tịch mịch lê hoa lạc.

Dịch nghĩa

Tiết hàn thực chẳng được bao lâu
Chưa được bao ngày, gió đông sao độc ác
Không có đầu mối gì, tìm hoa thơm đã mệt nhoài
Lười đến bỏ cả chơi đu

Ngọc bớt chạm vào quần thuý
Bệnh tật nên sợ áo lụa mỏng manh
Chẳng nỡ cuộn rèm trông
Hoa lê rơi rụng trong cô quạnh

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Hàn thực tiết qua rồi,
Gió ác xuân sao chóng.
Mối đứt nản tìm hương,
Đu mệt không buồn động.

Quần biếc ngọc giao thưa,
Bệnh ngại xiêm tơ mỏng.
Chẳng nỡ cuộn rèm xem,
Tịch mịch hoa lê rụng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Thục Chân » Sinh tra tử