10/06/2023 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khóc bạn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/01/2023 16:09

 

Mới trăng Phong Ý tâm tình,
bến Đình vừa gặp: Đã thành người xưa.
Cửa Hà nghẹn tiếng trống đưa,
bàng hoàng sông Mã mưa sa trắng trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Khóc bạn