13/08/2022 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã hữu man thảo 2
野有蔓草 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 21:52

 

Nguyên tác

野有蔓草,
零露瀼瀼。
有美一人,
婉如清揚。
邂逅相遇,
與子偕臧。

Phiên âm

Dã hữu man thảo,
Linh Lộ nhương nhương.
Hữu mỹ nhất nhân,
UYển như thanh dương.
Giải cấu tương ngộ,
Dữ tử giai tương.

Dịch nghĩa

Ngoài đồng nội có cỏ mọc lan ra,
Sương lộ rơi xuống đậm đà.
Có một người con gái xinh tươi,
Mày đẹp mắt trong đẹp đẽ.
Không hẹn mà tình cờ gặp nhau,
Ta cùng với nàng mọi người đều được vừa ý muốn của mình.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lan ra cỏ mọc đầy đồng,
Mịt mù sương lộ một vùng rớt rơi.
Có cô con gái xinh tươi,
Mắt trong mày đẹp mặt người xinh thay!
Tình cờ mà gặp nhau đây,
Thoả lòng ước nguyện cả hai đợi chờ.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú mà hứng.

nhương nhương: dáng sương lộ xuống nhiều.
tương: đẹp.
dữ tử giai tương: nói mọi người đếu được vừa ý muốn của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Dã hữu man thảo 2