24/10/2021 22:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạt bồ kỳ 2
拔蒲其二

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Bắc triều
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 13:54

 

Nguyên tác

朝發桂蘭渚,
晝息桑榆下。
與君同拔蒲,
竟日不成把。

Phiên âm

Triêu phát Quế Lan chử,
Trú túc tang du hạ.
Dữ quân đồng bạt bồ,
Cánh nhật bất thành bả.

Dịch nghĩa

Sáng ra đi từ bến Quế Lan,
Ngày nghỉ dưới bóng cây dâu cây du.
Cùng chàng nhổ cỏ bồ,
Suốt ngày chẳng đầy nắm.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Sáng đi từ bến Quế Lan,
Ngày thì ngơi nghỉ dưới làn bóng du.
Đôi ta cùng nhổ cỏ bồ,
Suốt ngày một nắm cũng chưa chịu đầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Bạt bồ kỳ 2