15/08/2020 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký hận cổ ý kỳ 1
寄恨古意其一

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:11

 

Nguyên tác

斷蓬飛絮兩無根,
惜別頻題未死言。
獨鶴不曾銷鏡影,
遠山何事破眉痕。
書成恨字空啼血,
酒醉離杯即夢魂。
料得旅亭分手後,
幾回風雨暗西村。

Phiên âm

Đoạn bồng phi nhứ lưỡng vô căn,
Tích biệt tần đề vị tử ngôn.
Độc hạc bất tằng tiêu kính ảnh,
Viễn sơn hà sự phá my ngân.
Thư thành hận tự không đề huyết,
Tửu tuý ly bôi tức mộng hồn.
Liệu đắc lữ đình phân thủ hậu,
Kỷ hồi phong vũ ám tây thôn.

Dịch nghĩa

Cỏ bồng đứt, sợi bông bay, cả hai cùng là lìa gốc,
Đau lòng vì ly biệt, nên thường nói những lời như dối dăng.
Con hạc lẻ không hề quên chiếc bóng trong gương,
Dãy núi xa việc gì lại lộ ra vẻ lông mày rời rạc,
Chữ hận viết xong cứ khóc hoài đến nỗi trào máu,
Chén phân ly nhắp say là hồn vào cõi mộng.
Tưởng tượng sau khi chia tay ở chốn lữ đình,
Đã bao trận gió mưa làm cho xóm tây ảm đạm.

Bản dịch của Hoa Bằng

Cỏ bồng lìa gốc liễu tơ bay,
Chưa chết xa nhau lời đắng cay!
Hạc lẻ gương chưa mờ chiếc bóng.
Non xa ngấn đã rạn đôi mày.
Dòng thơ oán hận lệ hòa máu,
Chén rượu phân kì hồn dễ say.
Tưởng tự chia tay nơi quán trọ,
Mấy hồi mưa gió ủ thôn tây.
Theo sách Đời tài hoa (Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938), bài thơ này được làm để tiễn Nguyễn Hàm Ninh khi ông này bị biếm làm Trai đàn hiệu lực (phạm tội phải đi làm lao dịch ở chùa) tại chùa Thiên Mụ.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ký hận cổ ý kỳ 1