30/09/2023 16:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão khứ
老去

Tác giả: Khương Đặc Lập - 姜特立

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2019 20:27

 

Nguyên tác

老去光陰日日慳,
更無大藥駐朱顔。
近來學得長生訣,
十二時中總放閒。

Phiên âm

Lão khứ quang âm nhật nhật khan,
Cánh vô đại dược trú chu nhan.
Cận lai học đắc trường sinh quyết,
Thập nhị thời trung tổng phóng nhàn.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tuổi già ngày tháng ngắn hơn,
Không thuốc nào giữ dung nhan hồng hào.
Gần đây học cách sống lâu,
Ngày mười hai tiếng thả trôi cứ nhàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khương Đặc Lập » Lão khứ