10/05/2021 14:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một lần

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2010 03:24

 

Thà vắt lòng tôi như vắt chanh
Yêu một lần thôi ném cũng đành
Còn hơn để chín không ai hái
Chua chát nào mong lọt mắt xanh
Nguồn: Trần Mạnh Hảo, Tứ tuyệt, NXB Trẻ, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mạnh Hảo » Một lần