20/06/2021 01:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngựa và lừa
Le cheval et l’âne

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2006 15:07

 

Nguyên tác

En ce monde il se faut l’un l’autre secourir :
Si ton voisin vient à mourir,
C’est sur toi que le fardeau tombe.

Un âne accompagnait un cheval peu courtois,
Celui-ci ne portant que son simple harnois,
Et le pauvre baudet si chargé, qu’il succombe.
Il pria le cheval de l’aider quelque peu :
Autrement il mourrait devant qu’être à la ville.
“La prière, dit-il, n’en est pas incivile :
Moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu.”
Le cheval refusa, fit une pétarade :
Tant qu’il vit sous le faix mourir son camarade,
Et reconnut qu’il avait tort.
Du baudet, en cette aventure,
On lui fit porter la voiture,
Et la peau par-dessus encor.

Bản dịch của Nguyễn Đình, Huỳnh Lý

Ở đời phải cứu giúp nhau
Bạn mà chết trước, cực sau đến mình.

Lừa đi với Ngựa ranh ích kỷ
Ngựa ung dung mang chỉ yên cương
Lừa thì chở nặng sụn xương
Lừa van Ngựa rủ lòng thương đỡ đần:
“Phố xa lắm, sức gần như kiệt
Em khẩn cầu tha thiết anh ơi!
Chở dùm cho một nửa thôi,
Với anh, chỉ một trò chơi sá gì”

Ngựa từ[1], lại nổ ran tràng pháo[2]
Lừa oằn lưng, lảo đảo ngã quay.
Lỗi lầm Ngựa thoắt thấy ngay:
Khối hàng đã nặng còn thêm dây da lừa.
[1] Ngựa từ chối.
[2] Tràng rắm của ngựa khi đá hậu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Ngựa và lừa