07/12/2021 22:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghìn xưa

Tác giả: Trần Nhuận Minh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ...!!!... vào 22/04/2009 22:58

 

Kiễng chân chẳng với tới trời
Vật nhau với thú thì người sẽ thua
Nửa đời tìm nắng trong mưa
Nửa đời đi tới cái chưa có gì
Mỗi ngày một cuộc chia li
Yêu em lúc trẻ, gặp khi đã già
Nghìn xưa hoa vẫn là hoa
Chớ mong trời sập để mà bắt chim...
1-2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhuận Minh » Nghìn xưa