19/05/2022 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh lậu tử kỳ 3
更漏子其三

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi U cốc khách vào 27/02/2009 06:04

 

Nguyên tác

金雀釵,
紅粉面,
花裏暫時相見。
知我意,
感君憐,
此情須問天。

香作穗,
蠟成淚,
還似兩人心意。
珊枕膩,
錦衾寒,
覺來更漏殘。

Phiên âm

Kim tước thoa,
Hồng phấn diện,
Hoa lý tạm thời tương kiến.
Tri ngã ý,
Cảm quân liên,
Thử tình tu vấn thiên.

Hương tác tuệ,
Lạp thành lệ,
Hoàn tự lưỡng nhân tâm ý.
San chẩm nhị,
Cẩm khâm hàn,
Giác lai canh lậu tàn.

Bản dịch của Nam Long

Trâm sẻ vàng,
Da phấn đỏ,
Bên hoa mới vừa gặp gỡ,
Hiểu ý thiếp,
Biết lòng chàng,
Duyên này hẳn trời ban.

Nến lệ sánh,
Hương tro lạnh,
Tựa ngổn ngang tình hai mảnh.
Chăn gấm buốt,
Gối son đanh,
Tỉnh ra đã tàn canh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Canh lậu tử kỳ 3