18/08/2022 02:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu tiêu thính vũ
秋霄聽雨

Tác giả: Đoàn Huyên - 段諠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 09/05/2016 06:14

 

Nguyên tác

無數蟲吟不可聽,
何來切切復錚錚。
樹間人馬趨庭驟,
風上琵琶落枕鳴。
天放新寒催九月,
客懷離思入三更。
海王不為驅愁去,
更搏濤雷殷滿城。

Phiên âm

Vô số trùng ngâm bất khả thinh,
Hà lai thiết thiết phục tranh tranh.
Thụ gian nhân mã xu đình sậu,
Phong thượng tỳ bà lạc chẩm minh.
Thiên phóng tân hàn thôi cửu nguyệt,
Khách hoài ly tứ nhập tam canh.
Hải vương bất vị khu sầu khứ,
Cánh bác đào lôi ân mãn thành.

Dịch nghĩa

Muôn tiếng trùng kêu thật khó nghe từng tiếng
Từ đâu vẳng tới tiếng lộp bộp lại lanh canh
Trong lùm cây như có tiếng người ngựa chạy rầm rập
Trong gió thoảng như có tiếng đàn tỳ bà vẳng bên gối
Trời buông cái lạnh như giục tháng 9 trôi mau
Người lữ khách mang nỗi buồn ly biệt vào canh ba
Hải vương chẳng vì ta xua đuổi nỗi sầu
Còn mang mưa gió sấm sét giăng khắp thành

Bản dịch của Mai Xuân Hải

Muôn tiếng trùng kêu, biện chẳng rành
Bỗng đâu lộp bộp lại lanh canh
Tựa chân người ngựa chạy sầm sập
Ngỡ tiếng tỳ bà gảy cấp thanh
Cái rét đầu mùa xua tháng Chín
Tình quê vời vợi suốt ba canh
Long vương chẳng đuổi sầu thì chớ
Sao nỡ giăng mưa gió khắp thành
Nguyên chú: Bài Thu thanh phú của Âu Dương Tu có câu rằng: "Xung quanh không có tiếng người, tiếng động ấy ở lùm cây". Lại nói: "Như tiếng người ngựa đi lại".

Nguồn: Nguyễn Thị Oanh, Ứng Khê thi văn tập, NXB Khoa học xã hội, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Huyên » Thu tiêu thính vũ