06/10/2023 00:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu cảm

Tác giả: Tự Đức hoàng đế - 嗣德皇帝

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 31/07/2007 20:02

 

Sự đời ngẫm nghĩ, nghĩ mà ghê,
Sống gửi rồi ra lại thác về.
Khôn dại cùng chung ba thước đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê.
Tranh giành trước mắt mây tan tác,
Đày đoạ sau thân núi nặng nề.
Muốn đến hỏi tiên, tiên chẳng bảo,
Gượng làm chút nữa để mà nghe.
Sách Văn đàn bảo giám chép tiêu đề là Ngẫm sự đời.

Khảo dị:
Chuyện đời càng nghĩ lại càng ghê,
Sống gởi dương gian thác lại về.
Khôn dại cùng chung ba thước đất,
Giàu sang chưa chín một nồi kê.
Đua chen trước mắt mây mờ mịt,
Đày đoạ sau thân núi nặng nề.
Cũng muốn hỏi tiên tìm chẳng gặp,
Thôi đành nói phải có trời nghe.
Nguồn:
1. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
2. Nguyễn Văn Ngọc, Nam thi hợp tuyển, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951
3. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004
4. Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tự Đức hoàng đế » Ngẫu cảm