23/10/2021 21:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trượng Nhân sơn
丈人山

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2012 12:44

 

Nguyên tác

自為青城客,
不唾青城地。
為愛丈人山,
丹梯近幽意。
丈人祠西佳氣濃,
緣雲擬住最高峰。
掃除白發黃精在,
君看他時冰雪容。

Phiên âm

Tự vi Thanh Thành khách,
Bất thoá Thanh Thành địa.
Vi ái Trượng Nhân sơn,
Đan thê cận u ý.
Trượng Nhân từ tây giai khí nùng,
Duyên vân nghĩ trụ tối cao phong.
Tảo trừ bạch phát hoàng tinh[1] tại,
Quân khán tha thời băng tuyết dung.

Dịch nghĩa

Tự làm người khách của Thanh Thành,
Nhưng không ghét bỏ đất Thanh Thành.
Vì thích núi Trượng Nhân,
Ngọn Đan Thê gần với ý ẩn nhẫn.
Đền thờ phía tây núi Trượng Nhân không khí tốt lành,
Mây xám tụ lại trên đỉnh rất cao.
Loại bỏ tóc bạc thì có thể nhờ vào hoàng tinh,
Vào lúc đó anh sẽ thấy người có sắc mặt băng tuyết

Bản dịch của Phan Ngọc

Ta là khách Thanh Thành
Không chán vùng đất khách
Vì yêu núi Trượng Nhân
Thang đỏ trèo thoả thích
Chùa Trượng Nhân khí trong xinh đẹp
Vịn theo mây lên chót vót đỉnh cao
Có củ hoàng tinh làm đen tóc trên đầu
Anh xem thử lúc nào băng tuyết đóng
(Năm 761)

Lời tự: "Sơn tại Thanh Thành huyện bắc, Hoàng Đế phong Thanh Thành sơn vi Ngũ Nhạc trượng nhân" 山在青城縣北,黃帝封青城山為五嶽丈人 (Ở bắc huyện Thanh Thành, Hoàng Đế phong núi Thanh Thành làm Ngũ Nhạc trượng nhân).

Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Một loại cây thuốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trượng Nhân sơn