18/05/2024 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ giã Tuyên Quang bài 3

Tác giả: Nhượng Tống - Hoàng Phạm Trân

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2006 13:47

 

Người bến sông Lô, kẻ chợ Bờ,
Tìm nhau chẳng thấy ruột vò tơ!
Chiếc thân đất khách ta buồn lắm,
Giấc mộng đêm trường khách tỉnh chưa?
Sự trước đã lầm ra thế ấy,
Đường xa sớm liệu tự bây giờ.
Mông mênh bốn bể ai tri kỷ?
Canh vắng, đèn tàn, tiếng gió mưa!...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhượng Tống » Từ giã Tuyên Quang bài 3