06/10/2022 21:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trước thung lũng tình yêu

Tác giả: Đồng Đức Bốn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2014 17:03

 

Nhạc ngựa bồn chồn dôc vắng
Thung lũng tình yêu sương mờ giăng

Thức với Đà Lạt một đêm trăng
Phấn không rơi vàng trên áo
Trên áo rơi vàng ánh trăng

Thung lũng tình yêu vẫn mờ sương giăng
Nhạc ngựa bồn chồn dốc vắng
Bến hồ im lặng
Tôi và em phơ phất phấn thông vàng
Đà Lạt, tháng 4 năm 1989

Nguồn: Đồng Đức Bốn, Con ngựa trắng và rừng quả đắng (thơ), NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đồng Đức Bốn » Trước thung lũng tình yêu