23/03/2023 15:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Về một nhà thơ

Tác giả: Phan Trung Thành

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Lavie vào 29/04/2008 12:51

 

Nhà thơ mất
tin rộng dày xung động quanh thơ
không sự kiện chói tai, tôi nghĩ
dấu chấm trước con đường
mọi nghi cảm vào đỉnh khát…  

lời cảm ơn công cộng có gì…
quan trọng
hơn phấn khích dai dẳng tìm đường
hiển lộ từng nét chữ
cuộc khai canh tàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Trung Thành » Về một nhà thơ