06/12/2022 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người phóng đãng

Tác giả: Thế Lữ - Nguyễn Thứ Lễ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 02/12/2005 13:25

 

Tặng Vũ Đình Quỹ

Hà Nội mưa phùn mù mịt.
Lá bàng rơi, rơi từng mầu đỏ chết;
Phố vắng hai bên lặng ngắt như tờ.
Tôi bước lên, chân đếm những vần thơ.
Mặc gió lạnh bên tai sùi sụt thổi
Và để mặc lòng không đang khóc đói.
Phấn mưa bay, đọng giọt bám quanh vành
- Như điểm tràng ngọc chuốt sáng long lanh -
Chiếc mũ triều thiên trên đầu thi sĩ.
Cảnh buồn rũ. Tâm hồn tôi vui trẻ,
Cùng Nàng Thơ lựa chọn các mầu thơ.
Để tả hơi lam ôm ấp vừng cây xa,
Với lớp nhà giốc ngược hình trên đường loáng.
Trời thấp. Mây âm thầm, và nặng.
Gội bâng khuâng lên thành phố với lòng tôi.
Tôi rảo bước đi trong nhịp reo cười,
Rũ bụi nước trên mình cùng nỗi buồn trong trí.
Gió thổi ám dần đường vắng vẻ,
Thi hứng nồng nàn, tôi mải tiến lên
Cho đến khi Hà Nội sáng trưng đèn
Mới sực nhớ: đêm nay không chỗ nghỉ.
Trên đây là bài thơ theo bản in lần thứ 2 năm 1941 sau khi đã được tác giả sửa chữa. Dưới đây là bản đầu in năm 1935:
Tặng Vũ Đình QuỹQuí

Hà Nội mưa phùn bay mù mịt.
Lá bàng rơi, rơi từngdeo trên đường những mầu đỏ chết;
PhốHai bên phố vắng hai bênlặng ngắt như tờ.
Tôi bước lên, chângót giầy đếm nhữngcao vần thơ.
Mặc gió lạnh bên tai sùi sụtu u thổi
đểmặc kệ lòng không đang khóc đói.
Phấn mưa bay,Vành mũ dạ, nước đọng như giọt bám quanh vành
-
tranh
Như điểm một tràng ngọc chuốtsáng long lanh -
Chiếc
lanh
Trên
mũ triều thiên trên đầucủa người thi sĩ.
Cảnh buồn rũ. Tâmủ rũ mà tâm hồn tôi vui trẻ,
Cùng Nàng Thơnàng Ly Tao lựa chọn các mầumấy lời thơ.
Để tả hơi khói lam ôm ấp vừng cây xa,
Với lớp nhà giốc ngược hình trên đường loáng.loáng.

Trời thấp. Mây âm thầm,thầm và nặng.
Gội cái bâng khuâng lên thành phố với lòng tôi.
Tôi rảoRảo bước đi trong nhịp reođi, tôi cất lớn tiếng cười,
bụi nướcmưa bám trên mình cùng nỗi buồn trong trí.trí.

Gió thổi ám dần đường vắng vẻ,
Thi hứng nồng nàn, tôi mảicứ tiến lênlên...
Cho đến khi Hà Nội sáng trưng đèn
Mới sực nhớ: đêm nay không chỗ nghỉ.trọ.
Nguồn:
1. Thế Lữ, Mấy vần thơ, NXB Đời nay, 1941
2. Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thế Lữ » Người phóng đãng