26/11/2022 18:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phật sống

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Thể thơ: Thơ mới sáu chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi cafe_coc vào 31/10/2010 10:25

 

Chư huynh bàn về tu luyện
Ðứa đại thừa, đứa tiểu thừa
Ðứa nào cũng sắp thành Phật
Chỉ mình ta còn gươm khua

Ðời này nói đến hơn thua
Biết bao giờ cho hết chuyện
Ta thấy chư huynh yêu chùa
Cũng là tự thân bảo hiểm

Nhưng tu như vậy còn kém
Biết khôn lựa gốc bồ đề
Có người tu hang Pắc Bó
Sau này thành Phật sướng ghê!
Nguồn: http://www.talawas.org/ta...php?res=13905&rb=0101

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Chí Vinh » Phật sống