23/09/2020 12:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung từ kỳ 96
宮詞其九十六

Tác giả: Hoa Nhị phu nhân - 花蕊夫人

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/04/2020 13:28

 

Nguyên tác

梨園子弟簇池頭,
小樂攜來候宴遊。
旋炙銀笙先按拍,
海棠花下合梁州。

Phiên âm

Lê viên tử đệ thốc trì đầu,
Tiểu nhạc huề lai hậu yến du.
Toàn chích ngân sinh tiên án phách,
Hải đường hoa hạ hợp Lương Châu.

Dịch nghĩa

Những con em của lê viên toàn lụa là tập hợp bên hồ,
Đem theo nhạc khí chờ hầu hạ yến tiệc, vui chơi.
Khúc hát, tiếng kèn nối tiếp tiếng nhịp phách,
Dưới bóng hải đường cùng xướng khúc hát Lương Châu.

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Bên hồ ca kỹ đua chen,
Tay mang sênh ngọc, chờ đem vào chầu.
Dưới hoa, đàn nhạc cùng tâu,
Hoan ca này khúc Lương Châu rộn ràng.
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoa Nhị phu nhân » Cung từ kỳ 96