29/09/2020 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ầm ầm nghe tiếng ong san

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 18:01

 

Ầm ầm nghe tiếng ong san,
Chị em cất gánh lên ngàn tìm hoa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ầm ầm nghe tiếng ong san