15/04/2024 12:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 8
絕句漫興其八

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:04

 

Nguyên tác

舍西柔桑葉可拈,
江畔細麥復纖纖。
人生幾何春已夏,
不放香醪如蜜甜。

Phiên âm

Xá tây nhu tang diệp khả niêm,
Giang bạn tế mạch phúc tiêm tiêm.
Nhân sinh kỷ hà xuân dĩ hạ,
Bất phóng hương dao như mật điềm.

Dịch nghĩa

Lá dâu mềm ở phía tây nhà đã có thể hái được,
Bên sông lúa đã lên nho nhỏ.
Đời người có được bao lâu, xuân đã chuyển sang hè,
Chớ bỏ đi thứ rượu thơm ngọt như mật.

Bản dịch của Nam Long

Lá dâu bên đoài đã tới thì,
Lúa mạch bờ sông trổ li ti.
Đời người mấy chốc xuân rồi hạ,
Hương rượu ngọt ngào chớ bỏ đi.
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú mạn hứng kỳ 8