12/06/2021 19:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chồng nụ chồng hoa

Tác giả: Định Hải - Nguyễn Biểu

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/07/2018 12:04

 

Chồng chồng nụ
Chồng chồng hoa
Cao cao là
Ai nhảy nhỉ?

Chồng chồng hoa
Chồng chồng nụ
Cao cao nữa
Cũng vượt qua!

Một, hai, ba!
Chân nhún dẻo
Tay vung khéo
Tóc bay xoà

Đứng chờ nhảy
Nụ cao vời!
Nhảy qua rồi
Ồ, nụ thấp!
Nguồn: Bài ca trái đất (thơ), Định Hải, NXB Kim Đồng, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Định Hải » Chồng nụ chồng hoa