11/08/2022 00:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ồ anh đến rồi”
“Oh you are coming”

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/10/2021 19:03

 

Nguyên tác

Oh you are coming, coming, coming,
How will hungry Time put by the hours till then? --
But why does it anger my heart to long so
For one man out of the world of men?

Oh I would live in myself only
And build my life lightly and still as a Dream --
Are not my thoughts clearer than your thoughts
And colored like stones in a running stream?

Now the slow moon brightens in heaven,
The stars are ready, the Night is here --
Oh why must I lose myself to love you,
My dear?

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Ồ anh đang đến, với em,
Sao mà cơn đói giờ lên rã rời? -
Nhưng lòng sao giận tơi bời
Một người giữa cõi đất trời đàn ông?

Ồ em chỉ sống với lòng
Dựng xây cuộc sống bềnh bồng như mơ -
Không rõ ràng hơn anh đâu
Có màu như đá chìm vào suối tuôn?

Trăng giờ chậm sáng trời hơn,
Các vì sao trải, đêm buông chốn này -
Ôi sao em mất hồn đây
để yêu anh suốt đời này, dấu yêu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » “Ồ anh đến rồi”