03/06/2023 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cho đất nước

Tác giả: Orhan Veli Kanik - Orhan Veli Kanık

Nước: Thổ Nhĩ Kỳ
Đăng bởi estrange vào 04/06/2008 12:39

 

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Còn điều gì ta chưa làm cho đất nước?
Một số trong chúng ta chết
Một số khác đọc diễn văn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Orhan Veli Kanik » Cho đất nước