29/01/2023 18:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tận nơi tận mắt

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/11/2011 19:39

 

Về ngay! Bão lũ, chưa tan
Tìm nơi nao? Giữa xóm tàn hỏi ai!
Làng yêu, xóm nhỏ đâu rồi
Cuốn phăng trắng xoá trơ lòi vách xiêu!
Khổ đau hiểu được bao nhiêu
Nếu không góp sức chống chèo tận nơi
Cùng giành sự sống trên đời
Hàn đau mất mát, dần tươi xóm làng
Nguồn: Em từ đâu đến (thơ), Huy Dung, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Tận nơi tận mắt