16/07/2024 01:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngục trung tạp kỷ nhị thập lục thủ kỳ 09
獄中雜紀二十六首其九

Tác giả: Trần Cung Doãn - 陳恭尹

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2021 11:15

 

Nguyên tác

已是傷心客,
那堪太息聲。
隔牆來斷續,
入耳怨分明。
世俗趨傾險,
神州尚甲兵。
何時瞻化日,
青草獄門生。

Phiên âm

Dĩ thị thương tâm khách,
Na kham thái tức thanh.
Cách tường lai đoạn tục,
Nhập nhĩ oán phân minh.
Thế tục xu khuynh hiểm,
Thần Châu[1] thượng giáp binh.
Hà thì chiêm hoá nhật,
Thanh thảo ngục môn sinh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Khách thương tâm đã từng nạn khổ,
Không thể nghe những tiếng thở than.
Bên kia vách truyền qua đứt nối,
Lọt vào tai oán hận rõ ràng.
Người thế tục hùa theo chuyện ác,
Đất Thần Châu binh giáp hiên ngang.
Khi nào đến ngày dân hoan hỉ,
Cỏ tốt xanh cửa ngục mọc tràn.
[1] Cửu châu, tức trung thổ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Cung Doãn » Ngục trung tạp kỷ nhị thập lục thủ kỳ 09